Verejné obstarávanie Remeselný dom Salka

ZRUŠENÉ

Výzva na predkladanie ponúk

NÁVRH ZMLUVY O DIELO

Formulár na ponuku

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

ZADANIE - VÝKAZ VÝMER

17-08-2021

ZRUŠENÉ

Výzva na predkladanie ponúk

NÁVRH ZMLUVY O DIELO

Formulár na ponuku

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

ZADANIE - VÝKAZ VÝMER

23-07-2021

Comments are closed.