RE-CREATION

Projekt: Új közösségi és rekreációs terek az Alsó-Ipoly mentén

A RE-START egy adott földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több magyarországi és szlovákiai települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra. A 2019. júliusában indult és 2023. nyaráig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu) belül kerül megvalósításra.
A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az öregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése. Az egyedülálló megközelítés a következő konkrét célkitűzéseken keresztül valósul meg:

  • a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése, megosztott szolgáltatások kialakítása
  • új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése
  • a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára
  • a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának növelése a kapacitáskoordináció és együttműködések révén, továbbá személy és áruszállító gépjárművek beszerzése révén
  • a lakosság egészségi állapotának javítása
  • közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése

A RE-START akcióterv 7 projektet tartalmaz, amelyből az Ipoly Menti Kulturális és Turisztikai Társaság  részvételével valósul meg a RE-CREATION c. projekt.
E projekt fő célkitűzése fő célkitűzése az Alsó-Ipoly mentén új közösségi terek létrehozása, illetve olyan rekreációs szolgáltatások kialakítása, amelyek egyaránt szolgálják a helyi lakosságot és a térségbe érkező látogatókat. A projekt elősegíti az időskori aktivitások elterjedését a helyiek körében, továbbá lehetővé teszi közösségi programok szervezését a térségben élők, azon belül is elsősorban az időskorú lakosság számára.

A projekt keretében az 1897-ben épült ipolyszalkai Tájház bővításe történik meg hagyományos, népi stílusban. A létrejövű új terek (kézműves helyiségek, konyha) lehetőséget nyújtanak arra, hogy az idelátogatók megismerjék a hagyományos kézműves tradíciókat, ételeket, néprajzi értékeket. Az új funkciók révén a Tájház még inkább alkalmas lesz arra, hogy különböző foglalkozások, nyári táborok révén a fiatalok számára megmentse és továbbadja az idősebb generáció tudását, amely számukra a mindennapi életet jelentette. Az építés sajátos, kender-technológia felhasználásával valósul meg. A Tájház bővítéséhez a projekt keretében az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) 159 693 euró összegű támogatást biztosít.

A Tájház az egyik helyszíne lesz majd a 2022-tól induló RE-BIRTH projekt egyes, határon átnyúló közösségépítő rendezvényeinek, valamint a generációk közötti párbeszédnek is.
A Tájház attraktivitását növeli, hogy az épület mellett elektromos kerékpár-töltőállomás is létesül, amely része a Dunakanyar-Ipoly-Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. által a térségben megvalósítandó elektromos kerékpár rendszernek. Ennek keretében 21 darab e-kerékpár kerül beszerzésre. A kerékpárokat három helyszínen kialakított töltőállomáson (Bernecebaráti, Ipolyszalka, Ipolydamásd) lehet majd igénybe venni.

Az ipolyszalkai Tájház új épületrészének látványterve (tervező: Szabó Krisztián)

A projekt keretében további fejlesztések is megvalósulnak: a Bernecebaráti Turisztikai és Kulturális Egyesület gondozásában a településen található Fecskeház újul meg, míg Ipolydamásd Község Önkormányzata oktatási központot létesít egy meglévő épület átalakításával. A helembai Burda Központban rekreációs tevékenységeknek is helyet adó épület valósul meg, a funkció kialakításához szükséges eszközbeszerzésekre e projektben kerül sor. A kültéri aktivitást szolgálja továbbá három településen (Helemba, Bernecebaráti, Ipolydamásd) szabadtéri edzésre alkalmas eszközök elhelyezése is.


A RE-CREATION projekt 2021. január 1 – 2023. március 31. között valósul meg.
A projekt honlapja: www.restart-skhu.eu

További ismertető anyag elérhető a FELVIDÉK.MA honlapján is. –> LINK

Comments are closed.