Verejné obstarávanie Remeselný dom Salka

Výzva na predkladanie ponúkNÁVRH ZMLUVY O DIELO
Formulár na ponuku
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA


ZADANIE – VÝKAZ VÝMER


ARCHITEKTÚRA


ELEKTROINŠTALÁCIA


POŽIAR


ŠTATIKA


TEPLOTECHNIKA


VYKUROVANIE


ZDRAVOTECHNIKA

28-02-2022

Comments are closed.